Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú u nás v bezpečí

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.hviezda-dudince.sk, spoločnosť HOTEL HVIEZDA s.r.o. uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Chránime vaše údaje

Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Tieto dáta uchovávame na serveroch, ktoré sú v našom vlastníctve a sú umiestené v priestoroch spoločnosti. Servery nie sú pripojené do verejnej internetovej siete, takže nemôže dôjsť k ich neoprávnenému získaniu treťou stranou.

Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky.

Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a HOTEL HVIEZDA s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať.

Kontaktná adresa:

HOTEL HVIEZDA, s.r.o.

Okružná 123

Dudince 962 71

Emailová adresa: recepcia@hviezda-dudince.sk

Možnosti odhlásenia zo zasielania novinkových emailov (odstránenie adresy z databázy)

Možnosti odstránenia osobných údajov

v prípade, že máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov, kontaktujte nás na emailovej adrese recepcia@hviezda-dudince.sk s touto žiadosťou. Bezodkladne odstránime všetky osobné či citlivé údaje.

NOVINKA - MLS LASER THERAPY - postcovidová rehabilitácia laserom!
Viac informácií nájdete TU

Milí hostia, vzhľadom na aktuálnu situáciu vyplývajúcu z nastavenia platného COVID AUTOMATU
bude HOTEL HVIEZDA*** poskytovať svoje služby od termínu 18.10.2021 v režime PLNE OČKOVANÁ OSOBA.
+