Otvorenie hotela

Milí hostia,
s potešením Vám oznamujeme, že od 15. júna 2021 za sprísnených hygienických opatrení pre vás opäť otvoríme náš hotel!
Pri príležitosti znovuotvorenia hotela sme pre vás pripravili jedinečnú novinku, doplnkovú službu na liečenie (nielen) post covidového syndrómu ale aj upevnenie celkového zdravia.
Všetky ostatné hotelové služby vám budú k dispozícii v súlade s aktuálnymi nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Záleží nám na vašom zdraví, komforte a pohode a preto sme zintenzívnili hygienické opatrenia.

Veľmi sa na vás tešíme!!!


HYGIENICKÉ OPATRENIA

Hygienické opatrenia sú aktualizované na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva – okres Krupina.

Dodržiavanie hygienických opatrení, čistota priestorov, komfort a pohoda našich hostí je neodmysliteľnou súčasťou kvality našich služieb. V aktuálnom období však dbáme o zvýšenie intenzity vykonávania a dodržiavania sanitačných úkonov vo všetkých priestoroch hotela.

Záleží nám na zdraví a bezpečnosti našich hostí aj personálu, a z uvedeného dôvodu si dovoľujeme požiadať všetkých návštevníkov nášho hotela o dodržiavanie nasledovných opatrení:

 • Vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch hotela je povolený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 • Pri vstupe do priestorov hotela a na jednotlivé prevádzky je každý hosť povinný použiť dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice.
 • Dodržiavať predpísaný odstup osôb v radoch a v spoločných priestoroch min. 2 metre (nevzťahuje sa na osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti)

UPOZORNENIE:

Každá osoba využívajúca interiérové služby prevádzky sa MUSÍ PREUKÁZAŤ potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR / LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na:

 • deti do 10 rokov,
 • osoby, ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 • osoby, ktoré boli zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 • osoby, ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať predloženie príslušného potvrdenia od hostí, ktorí vstupujú do vnútorných alebo vonkajších priestorov zariadenia, čím preukážu splnenie niektorej z predpísaných povinností v zmysle platných nariadení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Osoba, ktorá vstupuje do zariadenia prevádzkovateľa, udeľuje svojim vstupom súhlas k oprávneniu prevádzkovateľa nahliadnuť do príslušného potvrdenia.

 

REŠTAURÁCIA

 • V priestoroch reštaurácie dodržiavať predpísaný počet hostí pri stole, ktoré sú od seba rozmiestnené vo vzdialenosti 2 metrov.
 • Pokrmy a nápoje sa podávajú len obslužným personálom, samoobslužný spôsob výdaja je zakázaný.
 • Príbor nesmie byť voľne dostupný pre hostí na stoloch, ale musí byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky.
 • Vydezinfikovať dotykové plochy po každom zákazníkovi.
 • Zamedziť, aby sa pred reštauráciou zhromažďovali hostia čakajúci na stravu (dodržiavať odstup minimálne 2 metre).

 

WELLNESS CENTRUM

 • V priestoroch wellness centra sa nariaďuje dodržiavať maximálnu kapacitu zariadenia v zmysle platných pokynov v súlade s aktuálnymi nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
 • Zabezpečiť zákaz používania pitných fontán.

 

Vzhľadom na aktuálne platné nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ohľadom obmedzenia a dodržiavania maximálnej kapacity na jednotlivých strediskách, prijalo vedenie spoločnosti interné opatrenie, na základe ktorého budú priestory wellness centra a bazéna vyhradené prioritne pre ubytovaných hotelových hostí. Ďakujeme za pochopenie.