PROJEKTY


Projekt: Vzdelavanie zamestnancov

„Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti Hotela HVIEZDA, s.r.o. prostredníctvom adaptability pracovných miest zamestnancov prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít a zvýšením počtu pracovníkov.

Projekt:
1. Modernizácia Hotela HVIEZDA (2010)
2. Modernizacia a rekonstrukcia hotela HVIEZDA v Dudinciach (2014) – Pristavba objektu rehabilitacneho centra, bowlingu a prestavba wellness centra
2.1 Zmluva o dielo; 2.2 Príloha č.1 OR; 2.3 Doklad o IC DPH; 2.4 Výkaz a výmer; 2.5 Časový harmonogram; 2.6 Dodatok č.2
Informácia k VO-P1 a VO-P2