HISTÓRIA DUDINIEC

Prvá zmienka o Dudinciach pod názvom “Dyud” (slovensky Dudince) pochádza z roku 1284 a v roku 1301 ju nachádzame pod názvom “Gyug” (maďarsky). V minulosti boli Dudince obľúbeným výletným miestom kráľa Mateja a navštevovala ich aj Alžbeta, manželka cisára Františka Jozefa I. V minulosti sa tu nachádzala zemianska kúria Braxatorisovcov, z ktorej pochádzal aj básnik známej Maríny, Andrej Braxatoris Sládkovič. Kým v tejto miniatúrnej zemianskej dedinke stálo v roku 1828 len 19 chalúpok so 112 obyvateľmi, ktorí sa živili poľnohospodárstvom a vinohradníctvom, dnes v tomto poprednom kúpeľnom meste na Slovensku žije okolo 1600 obyvateľov a ročne sa lieči a rekreuje takmer 8000 návštevníkov. Dnešné Dudince vznikli na základe územnej reorganizácie v roku 1960 spojením dvoch obcí, Dudince a Merovce, odkedy sa aj datuje rozmach kúpeľníctva. Dudince, ktoré dostali štatút kúpeľného mesta 11. 5. 1983 sa nachádzajú na juhu stredného Slovenska v nadmorskej výške 140 m, a to na úpätí Krupinskej planiny.

Podnebím patria medzi oblasti s typickou nížinnoteplou klímou, s najväčším počtom slnečných dní v roku na Slovensku, čo vytvára pre pacientov a návštevníkov mesta ideálne podmienky k príjemnému pobytu. Areál kúpeľného mesta má vlastnú kompletnú vybavenosť parky, obchody a služby a tiež ubytovacie, stravovacie a športové zariadenia pre voľný cestovný ruch a rekreáciu. Myšlienku umocniť prezentáciu “liečivej účinnosti” prameňov dudinských vôd sa rozhodli predstavitelia mesta, ktorí v roku 2001 poriadajú v poradí už 20.jubilejný ročník pretekov v športovej chôdzi s medzinárodnou účasťou pretekárov takmer zo všetkých štátov Európy, pod názvom Dudinská 50-ka.